top of page

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık Turizmi Teşvikleri, sağlık kuruluşları ve sağlık acentelerinin uluslararası hastaların ülkemize getirilmesi noktasında birçok kalemde yaptıkları harcamalara yönelik sağlanan teşviklerdir. Sizlerde sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak istiyorsanız tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Image by NeONBRAND

Reklam Tanıtım Desteği

Destek Oranı: %60

Destek Tutarı:

2.400.000 TL/Yıl (Muayenehane ve Poliklinikler)

6.000.000 TL/Yıl (Diğer Sağlık Yararlanıcıları)

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarınıza ait giderleriniz bu teşvik altında desteklenmektedir. Bu tanıtım faaliyetleri arasında sosyal medya ve internet reklamları, web ve sosyal medya tasarımları, katalog, broşür, dergi, televizyon ve radyo reklamları sayılabilmektedir.

Patentability Search

Tescil ve Korunma Desteği

Destek Oranı:%60
Destek Tutarı: 600.000 TL/Yıl

Yurt içinde tescil ettirilmiş markalarınızın yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin tüm zorunlu giderleriniz bu teşvik altında desteklenmektedir.

Image by Erik Mclean

Birim Kira Desteği

Destek Oranı :%60
Destek Tutarı:

600.000 TL/Yıl (Muayenehane ve Poliklinikler)

1.440.000 TL/Yıl (Diğer Sağlık Yararlanıcıları)

Yurt dışında kiralanan ön tanı merkezi, irtibat ofisi vb. yerlere ait kira giderleriniz bu teşvik altında desteklenmektedir.

Accounting Documents

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Destek Oranı: %60
Destek Tutarı: 600.000 TL/Belge

Yurt dışı pazarına girişte zorunlu olan ya da müşterilerin talep ettiği kalite/can güvenliğine ilişkin belgeler ve bu belgelere ait test / analizler giderleriniz bu teşvik altında desteklenmektedir.

Accountant at Work

İstihdam Desteği

Destek Oranı: %60 
Destek Tutarı: 18.000 TL/Ay/Personel

Uluslararası hastalara hizmet noktasında istihdam edilen tercüman, pazarlama ve sosyal medya uzmanı vb. alanlarda istihdam edilen personellerin brüt ücretlerine verilen destektir.

Trade Show Hosting

Yurt Dışı Fuar Desteği

Destek Oranı:%60
Destek Tutarı: 300.000 TL/Etkinlik

Yurt dışı fuar katılımlarınıza ilişkin katılım giderleriniz bu teşvik altında desteklenmektedir.

Business representative

Acente Komisyon Desteği

Destek Oranı:%60
Destek Tutarı:

240.000 TL/Yıl (Muayenehane ve Poliklinikler)

1.200.000 TL/Yıl (Diğer Sağlık Yararlanıcıları)

Sağlık kuruluşlarının uluslararası hastaların ülkemize getirilmesine yönelik acentelere ödedikleri komisyonlar bu teşvik altında desteklenmektedir.

Waiting to Board Flight

Hasta Hava Yolu Desteği

Destek Oranı:%60
Destek Tutarı: 12.000 TL/Hasta

Sağlık kuruluşları ve  sağlık turizmi aracı kuruluşlarının, yurt dışından tedavi amaçlı gelen hastalarının biletleri bu teşvik altında desteklenmektedir. 

Öğrencilik Dönemi

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Destek Oranı:%60
Destek Tutarı:

240.000 TL / Yıl (Muayenehane ve Poliklinikler)

960.000 TL / Yıl (Diğer Sağlık Yararlanıcıları)

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının istihdam ettikleri personellere yönelik yükseköğretim kurumlarından aldıracakları yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik eğitimlere yönelik desteklenmektedir.

Sağlık Teknisyeni İş Başında

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Destek Oranı:%70
Destek Tutarı:2.400
.000 TL/Yıl 

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları, uluslararası hastaları için Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden temin edecekleri komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri için destek alabilmektedir.

Reklam ürünü

Ürün Yerleştirme Desteği

Destek Oranı:%60
Destek Tutarı:
1.200.000 TL/Yıl 

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları yurt dışında gösterimleri yapılan sinema, belgesel, animasyon ve program formatı ile yurt dışına satışı yapılmış dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderlerine 5 yıl boyunca  destek alabilmektedir.

bottom of page