top of page

Yurt Dışı Pazar Desteği

KOSGEB’in, işletmeleri uluslararası pazarlara girebilmesi ve bu pazarlarda rekabet gücü kazanabilmesi adına çeşitli kalemlerde 300.000 TL’ye kadar desteklediği bir programdır. Verilen desteklerin %70’i geri ödemesiz iken, kalan %30’luk kısım ise sıfır faizli geri ödeme şeklindedir.

Stand Up Meeting

Destek Türü  : Personel Giderleri

Destek Üst Tutarı: 90.000 TL

*Program kapsamında tamamı geri ödemesiz yararlandırılan tek destek kalemidir.

 

Destek Türü: Yazılım Giderleri

Destek  Üst Tutarı: 50.000 TL

 

Destek Türü: Donanım Giderleri

Destek Üst Tutarı:50.000 TL

 

Destek Türü: Tanıtım Giderleri Desteği

Destek Üst Tutarı: 80.000 TL

 

 

Destek Türü: Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Desteği

Destek Üst Tutarı: 150.000 TL

 

Destek Türü: Test/Analiz ve Belgelendirme Desteği

Destek Üst Tutarı:100.000 TL

 

Destek Türü: Hizmet Alımı Giderleri Desteği

Destek  Üst Tutarı:100.000 TL

*Tasarım giderleri, yurtdışı marka tescil giderleri vb. bu kalem altında desteklenen giderlerdir.

bottom of page